Frågor och svar

Kan vi behöva betala tillbaka bidrag vi har beviljats?

Ja, ni kan behöva betala tillbaka statsbidrag om det i efterhand visar sig att huvudmannen eller en lärare som ni har fått bidrag för inte uppfyller villkoren i förordningen.

Skolverket gör även stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässigt utvalda eller ske på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket återkräver bidrag från huvudmannen om bidrag har använts på ett otillåtet sätt.