Frågor och svar

Kan vi komplettera uppgifter?

Ja, fram till dess att beslut har fattats kan ni komplettera och justera information som gäller läraren som tidigare rapporterats i inlämnad begäran om utbetalning.Mejla oss på statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se och informera om att ni behöver uppdatera era uppgifter. Vi kommer då att kontakta er via e-tjänsten som är en mer skyddad plattform för hantering av personuppgifter.

Det går dock inte att komplettera en begäran om utbetalning med att registrera en ny lärare efter att sista datum för begäran om utbetalning har passerat, det vill säga efter den 16 oktober 2023 respektive den 2 maj 2024.