Frågor och svar

Måste vi begära ut alla karriärtjänster vi har blivit tilldelade i bidragsramen?

Nej, ni måste inte begära ut alla karriärtjänster som beviljats i bidragsramen. Bidragsramen för kommande bidragsomgångar påverkas inte av hur mycket bidrag ni har begärt ut året innan.