Frågor och svar

Kan lärarassistenter som jobbar på förskolor ta del av bidraget?

Nej, förskolan omfattas inte av bidraget i enlighet med 3 § i förordningen.