Frågor och svar

Har lärarassistentens anställningsform någon betydelse?

Nej, det är upp till huvudmannen att bestämma vilken anställningsform som lärarassistenten ska ha. Men det är viktigt att känna till att timanställning inte är en anställningsform. De anställningsformer som vi godkänner för att kunna få bidraget är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Tidsbegränsade anställningsformer som är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80)

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

  1. för särskild visstidsanställning
  2. för vikariat
  3. för säsongsarbete.

Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Eftersom timanställning inte är en anställningsform kan den inte ligga till grund för att få statsbidrag för lärarassistenter.