Frågor och svar

Kan man använda medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar och yrkesförarutbildningar?

Nej. Det går inte att flytta medel mellan bidragen.