Frågor och svar

Har jag förstått det rätt att vi för statsbidraget kan ta med den läxhjälp som bedrivs på fritidshemmet?

Ja. Så länge det är era egna elever som går på läxhjälpen på fritidshemmet går det bra att söka statsbidraget för dessa elever.