Frågor och svar

Kan vi anordna läxhjälp under elevens val?

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen.