Frågor och svar

Kan vi anordna läxhjälpen under långraster eller håltimmar?

Ja. Läxhjälpen ska erbjudas utanför den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningstiden är den undervisning som huvudmannen är skyldig att erbjuda eleverna enligt timplanen. Där ingår inte raster och håltimmar. Därför kan eleverna få läxhjälp under långa raster och håltimmar.