Frågor och svar

Hur fyller vi i ansökan för speciallärare som arbetar en viss del av sin tjänst i särskilda undervisningsgrupper?

Ni behöver uppskatta hur mycket tid läraren lägger på arbetet i särskilda undervisningsgrupper. Detta är vad ni ska inkludera, omvandlat till årsarbetskrafter, i modulen för ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten. Resterande tid, omvandlat i årsarbetskrafter, ska ni inkludera i modulen för ”Speciallärare”. Det viktiga är att årsarbetskrafterna för samma lärare inte dubbelräknas i respektive modul.

Alternativ 1

Ni har en speciallärare på heltid som arbetar 20 procent i en särskild undervisningsgrupp. Ni kan då fylla i 0,8 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare” och 0,2 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten.

Alternativ 2

Ett annat alternativ är att ni fyller i samtliga årsarbetskrafter för läraren, dvs. 1 årsarbetskraft, i modulen ”Speciallärare”. Därmed fyller ni i 0 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten.