Frågor och svar

Kan bidraget användas för att utöka en tjänst, till exempel från 20 procent till 40 procent?

Ja, om det innebär en ökning av årsarbetskrafter under bidragsåret i jämförelse med föregående år.