Frågor och svar

Kan man bibehålla statsbidrag från tidigare bidragsomgångar?

Nej, inte i denna bidragsomgång. Inte förrän bidragsomgången 2024 kan man ansöka om att bibehålla de årsarbetskrafter som man har beviljats bidrag för under 2023.