Frågor och svar

Kan vi i ansökan för 2023 söka bidrag för lärare som påbörjar studier höstterminen 2023?

Ja, det går att söka medel för lärare som studerar till speciallärare eller specialpedagog under 2023, det vill säga även studier som påbörjas under hösten 2023. Då gäller dock att ni justerar och fyller i årsarbetskrafterna utifrån att personen endast studerar halva bidragsåret. Om lärare arbetar 60 procent motsvarar det 0,3 årsarbetskrafter (0,5*0,6) under 2023.