Frågor och svar

Kan vi inkludera personal som vi även har fått statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik för?

Det går att ansöka om båda statsbidragen för samma lärare, men detta statsbidrag kan endast sökas för tiden som läraren är i tjänst och arbetar. Ni ska alltså inte räkna med den delen av tjänsten eller arbetstiden som läraren använder till studier i antalet årsarbetskrafter, utan bara den tiden som läraren arbetar.