Frågor och svar

Omfattar statsbidraget personalförstärkning av specialpedagoger?

Bidraget omfattar inte personalförstärkning av redan utbildade specialpedagoger, utan endast personalförstärkning av lärare som studerar till specialpedagog.