Frågor och svar

Varför måste huvudmannen ha bedrivit verksamhet under året som föregår bidragsåret?

Därför att personalförstärkning måste innebära att huvudmannen ökar antalet årsarbetskrafter under bidragsåret i jämförelse med föregående år.