Frågor och svar

Vilken är omfattning av bidragsåret 2023?

Bidragsåret 2023 börjar den 12 april och slutar den 31 december 2023. Det påverkar inte hur ni ska beräkna eller ange era årsarbetskrafter i ansökan. Antalet årsarbetskrafter ni kan söka bidrag för och ert sökta belopp i ansökan räknas per automatik ut proportionerligt utifrån bidragsåret längd.