Frågor och svar

Vi har beviljats statsbidrag för godstrafik 2 men kommer inte att kunna fylla platserna, kan vi använda bidraget till persontrafik eller godstrafik 1 istället?

Ja, ni kan omfördela medel mellan utbildningsplatser.