Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola

14 nov

En rapport om samläsning - när elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har undervisning tillsammans.

ICCS 2016

7 nov

Svenska åttondeklassare bland de bästa på demokrati- och samhällsfrågor.

Nära examen

26 sep

En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen.

Skolverkets lägesbedömningLärarnas arbetsmiljö behöver förbättras

8 jun

I vår lägesbedömning lyfter vi fram de områden som är extra viktiga att fokusera på framöver.