Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

Engelskspråkig undervisning

1 feb

En kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Glömska eller ytliga fysikkunskaper

10 jan

Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015.

Prognos över behovet av förskollärare och lärare

19 dec

Behovet av att rekrytera nya lärare och förskollärare ökar framöver visar vår nya lärarprognos.

PIRLS 2016

5 dec

Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats.