Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

FOKUS PÅ

Nr 1 2016 sammanfattar OECD:studie om hur olika strategier används i matematik-undervisningen och hur de kan förstås i förhållande till elevernas resultat på PISA i matematik.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

Bättre resultat i PISA

6 dec

Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har svenska 15-åringars kunskaper förbättrats visar PISA 2015.

Trendbrott i TIMSS 2015

29 nov

TIMSS 2015 är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten.

Delad resultatbild i TIMSS Advanced

29 nov

Svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.