Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

Nära examen

26 sep

En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen.

Skolverkets lägesbedömningLärarnas arbetsmiljö behöver förbättras

8 jun

I vår lägesbedömning lyfter vi fram de områden som är extra viktiga att fokusera på framöver.

PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan

19 apr

Elevers upplevelser av tillhörighet i skolan, bemötande av lärarna och mobbning.

Uppföljning av språkintroduktion

19 apr

Flerspråkig stödpersonal kan göra stor nytta för utbildningen. Beskrivande statistik på nationell nivå.