Tidigare kursplaner (år 2000-2011) för anpassade grundskolans ämnesområden