Hitta program, ämnen, kurser och ämnesområden i anpassade gymnasieskolan

Här kan du söka efter program, ämnesplaner, kurser och ämnesområdesplaner inom anpassade gymnasieskolan.

Skriv in hela eller delar av ett program, ämne, kurs eller ämnesområde och klicka Sök. Du kan också klicka direkt på en bokstav för att få upp en förteckning över samtliga kurser eller ämnesområden som börjar på vald bokstav. Om du lämnar sökfältet blankt och klickar på Sök kommer samtliga ämnesområdesplaner eller ämnesplaner med tillhörande kurser upp.

BIBgys3

Ämne - Bild

Ämnet bild behandlar bilden som uttrycksmedel samt hur bilder kommunicerar budskap. Ämnet handlar om tolkning av egna och andras bilder samt om tekniker och metoder för bildframställning. I ämnet ingår etik och värdegrundsfrågor.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om bildens funktion och användningsområde samt förmåga att framställa bilder. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av bilder och deras budskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kommunicerar budskap samt förmåga att tolka egna och andras bilder.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniker och material för framställning av bilder. Den visuella gestaltningen omfattar flera tekniker, såväl hantverksmässiga som digitala. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta kreativt, idérikt och med ett personligt uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med bildframställning

Ett undersökande och laborativt arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om värdegrundsfrågor inom området.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden.
 2. Förmåga att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
 3. Förmåga att framställa bilder med olika tekniker och material.

Kurser i ämnet

 • Bild 1, 100 poäng.
 • Bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen bild 1.
 • Bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen bild 2.

Bild 1, 100 poäng

Kurskod: BIBBIL51

Kursen bild 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av bilder, till exempel akvareller, fotografiska bilder och textila bilder.
 • Bildens budskap, funktion och användningsområden.
 • Tolkning av bilders budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder.
 • Uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Färg- och formlära.
 • Bildframställning i två- och tredimensionella tekniker, såväl digitala som hantverksmässiga, samt med olika material.
 • Den konstnärliga processens olika delar från idé till färdig produkt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden. Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap. Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.

Bild 2, 100 poäng

Kurskod: BIBBIL52

Kursen bild 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av bilder, till exempel akvareller, fotografiska bilder och textila bilder.
 • Bildens budskap, funktion och användningsområden. Karaktäristiska drag för bilder inom olika genrer och hur sammanhanget påverkar en bild.
 • Olika slags bilder, historiskt, nationellt och internationellt.
 • Uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Tolkning av bilders budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder.
 • Bildframställning i två- och tredimensionella tekniker, såväl digitala som hantverksmässiga, samt med olika material.
 • Färg- och formlära.
 • Den konstnärliga processens olika delar, från idé till färdig produkt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden. Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap. Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.

Bild 3, 100 poäng

Kurskod: BIBBIL53

Kursen bild 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets områden, till exempel akvarell, digitala eller textila bilder.
 • Metoder för att exponera och presentera egna bildarbeten.
 • Etik och värdegrundsfrågor i samband med bilder och bildframställning.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden. Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap. Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden. Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap. Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.

META - kod BIB, from 2023-07-02, v.3, grund 2013:117, ändring 2023:79, tom VERSIONINFO - Övergång till anpassad gymnasieskola.