Programmen i anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program. Det finns också utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; nationellt godkända idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och särskilda varianter.

Nationella program

Individuella program

Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån kriterier för bedömning av grundläggande och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.

Särskilda varianter

En särskild variant är ett speciellt utformat nationellt program.

Idrottsutbildningar

Idrottsutbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor.

Innehåll på denna sida