Dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Dansarutbildningen är en elitutbildning med höga krav på kvalitet.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor.

Förberedande dansarutbildning

Sista ansökningsdag för förberedande dansarutbildning var den 2 mars 2021.

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Målet för utbildningen är att eleverna sedan ska kunna komma in på och genomföra yrkesdansarutbildningen. Den förberedande dansarutbildningen finns i Göteborg och i Stockholm.

Information om förberedande dansarutbildning på webbplatsen Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Yrkesdansarutbildning

Sista ansökningsdag för yrkesdansarutbildningen var den 12 januari 2021.

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener.

Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Information om yrkesdansarutbildningen på webbplatsen Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Antagningen genomförs med förebyggande arbete för att förhindra spridning av coronavirus/covid-19

Under rådande omständigheter har Skolverket beslutat att antagning och auditions till dansarutbildningen ska genomföras under förutsättning att vi inte får andra rekommendationer eller beslut.

Senast uppdaterad 02 mars 2021

Innehåll på denna sida