Dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Dansarutbildningen är en elitutbildning med höga krav på kvalitet.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor.

Förberedande dansarutbildning

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Målet för utbildningen är att eleverna sedan ska kunna komma in på och genomföra yrkesdansarutbildningen. Den förberedande dansarutbildningen finns i Göteborg och i Stockholm.

Information om förberedande dansarutbildning på webbplatsen Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener.

Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Information om yrkesdansarutbildningen på webbplatsen Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida