Vad händer när ansökningstiden gått ut?

När ansökningstiden gått ut kallas alla sökande till färdighetsprov. Färdighetsprovet är en uppdansning som leds av en danslärare.

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

  1. har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
  2. har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Efter att du har ansökt via Skolverkets webbplats och postat den undertecknade ansökan får du inte någon ytterligare bekräftelse från Skolverket.

Om något saknas i din ansökan kommer du att bli kontaktad av Skolverket via e-post.

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov i vecka 10 2019 för förberedande dansutbildning för åk 4-9. Kallelse till färdighetsprov för yrkesdansarutbildningen postas i vecka 3 2019 för modern nutida dans och i vecka 4 2019 för klassisk balett.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 31 maj-1 juni, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle det bli så att du av någon anledning ändrar dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida