Frågor och svar

Har kravet på andelen förskollärare i arbetslaget skärpts nu, i och med att Lpfö 18 skriver fram förskollärarnas ansvar i undervisningen?

Nej, det kravet har funnits sedan länge men det har förtydligats i Lpfö 18.