Frågor och svar

Kan kartläggningen göras på vårterminen också?

Materialet är framtaget och utprövat för att genomföras på höstterminen i förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är inte tänkt att användas för uppföljningen på vårterminen.