Frågor och svar

Samlar Skolverket in resultatet av kartläggningen från förskoleklass?

Nej, Skolverket samlar inte in resultatet.