Frågor och svar

Ska huvudmannen samla in resultatet av kartläggningen från förskoleklass?

Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Det finns dock inga krav på att huvudmannen specifikt ska samla in resultatet av kartläggningen som genomförs i förskoleklass. Huvudmannen avgör själv hur resultaten kan följas upp och analyseras på huvudmannanivå.