Förskoleklassen i de olika skolformerna

Förskoleklassen följer olika läroplaner beroende på vilken skolform den hör till. Anpassade grundskolan har däremot inte förskoleklass, utan de elever som senare kommer att skrivas in i anpassade grundskolan går i en förskoleklass som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskolan.

Relaterat