Fritidshemmet i de olika skolformerna

Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Grundsärskolan har däremot inte fritidshem, utan de elever som går i grundsärskolan går på fritidshem som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskolan.