Fritidshemmet i de olika skolformerna

Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Anpassade grundskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan.