Fritidshemmet i de olika skolformerna

Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Grundsärskolan har däremot inte fritidshem, utan de elever som går i grundsärskolan går på fritidshem som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskolan.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det kan vara svårt att nå läroplaner samt kurs- och ämnesplaner den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.