Bedömningsstöd i biologi

Här hittar du bedömningsstöd för undervisning i biologi för grundskolan.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer på sikt att revideras eller tas bort.

Årskurs F–3

Grodans livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet grodans. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Grodans livscykel Länk till annan webbplats.

Kan någon hitta mitt frö?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att göra detaljerade observationer och beskriva dessa, samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Kan någon hitta mitt frö? Länk till annan webbplats.

Likheter och skillnader

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att göra detaljerade observationer och beskriva dessa, samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Likheter och skillnader Länk till annan webbplats.

Maskrosens livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet maskrosens. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Maskrosens livscykel Länk till annan webbplats.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att formulera en hypotes och att planera en undersökning systematiskt.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt? Länk till annan webbplats.

Äta eller ätas?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva näringskedjor, samt att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Äta eller ätas? Länk till annan webbplats.

Årskurs 4–6

Grodans livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet grodans. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Grodans livscykel Länk till annan webbplats.

Hallon

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva blomväxternas sexuella fortplantning.

Hallon Länk till annan webbplats.

Hur kan man känna doften av parfym i rummet?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara hur en doft sprider sig i rummet.

Hur kan man känna doften av parfym i rummet? Länk till annan webbplats.

Köpa läsk

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att ta ställning och motivera val av förpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Köpa läsk Länk till annan webbplats.

Maskrosens livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet maskrosens. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Maskrosens livscykel Länk till annan webbplats.

Näbbar

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara samband mellan fågelnäbbars utseende och fåglars föda.

Näbbar Länk till annan webbplats.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att formulera en hypotes och att planera en undersökning systematiskt.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt? Länk till annan webbplats.

Växthuset

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att förklara varför det blir mindre koldioxid i luften vid fotosyntes.

Växthuset Länk till annan webbplats.

Äta eller ätas?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva näringskedjor, samt att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Äta eller ätas? Länk till annan webbplats.

Årskurs 7–9

Jord och vatten

Materialet Jord och vatten fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Observera, sortera och beskriva
 • Formulera en undersökningsbar frågeställning
 • Formulera hypoteser och förutsägelser
 • Planera en undersökning
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera

Jord och vatten Länk till annan webbplats.

Enzymer

Materialet Enzymer fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Planera en undersökning
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera
 • Utvärdera och förbättra en undersökning

Enzymer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 april 2024

Innehåll på denna sida