Bedömningsstöd i engelska

Här hittar du bedömningsstöd för undervisning i engelska för grundskolan.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer på sikt att revideras eller tas bort.

Årskurs F-3

Digital läsning i engelska, årskurs 3-6

Pedagogiskt stöd och komplement till de nationella proven. Ger stöd vid bedömningen av förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Digital läsning i engelska, årskurs 3–6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Digital läsning i engelska

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 4-6 Länk till annan webbplats.

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar av elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Uppgifterna i materialet påminner om de uppgifter som finns i nationella proven.

Bedömarträning i årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Innehåll på denna sida