Bedömningsstöd i fysik

Här hittar du bedömningsstöd för undervisning i fysik för grundskolan.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer på sikt att revideras eller tas bort.

Årskurs F–3

Gungbrädan

I den här uppgiften förmågan att formulera en hypotes samt att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Gungbrädan Länk till annan webbplats.

Åka bil

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara hur föremål i rörelse påverkas av olika krafter.

Åka bil Länk till annan webbplats.

Åka rutschkana

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva en situation där friktionen har betydelse.

Åka rutschkana Länk till annan webbplats.

Årskurs 4–6

Cykla eller åka bil

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att argumentera och ta ställning. Eleven får i den här uppgiften ta ställning till att välja att cykeln eller att åka bil till skolan.

Cykla eller åka bil Länk till annan webbplats.

Spara el

I denna uppgift bedöms förmågan att kommunicera genom att skriva en insändare om hur en familj kan spara energi.

Spara el Länk till annan webbplats.

Vinterväder

I den här uppgiften bedöms förmågan att söka och granska information från olika källor.

Vinterväder Länk till annan webbplats.

Åka bil

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara hur föremål i rörelse påverkas av olika krafter.

Åka bil Länk till annan webbplats.

Åka rutschkana

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva en situation där friktionen har betydelse.

Åka rutschkana Länk till annan webbplats.

Årskurs 7–9

Elektricitet

Materialet Elektricitet fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Observera, sortera och beskriva
 • Formulera hypoteser och förutsägelser
 • Planera en undersökning
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera
 • Utvärdera och förbättra en undersökning

Elektricitet Länk till annan webbplats.

Lutande planet

Materialet Lutande planet fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Observera, sortera och beskriva
 • Formulera en undersökningsbar frågeställning
 • Planera en undersökning
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera
 • Utvärdera och förbättra en undersökning

Lutande planet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 april 2024

Innehåll på denna sida