Bedömningsstöd i kemi

Här hittar du bedömningsstöd för undervisning i kemi för grundskolan.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer på sikt att revideras eller tas bort.

Årskurs F–3

Vad händer under glasen?

Prövar elevens förmåga att beskriva och förklara en situation där förbränning sker.

Vad händer under glasen? Länk till annan webbplats.

Årskurs 4–6

Hur kan man känna doften av parfym

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara hur en doft sprider sig i rummet.

Hur kan man känna doften av parfym Länk till annan webbplats.

Köpa läsk

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att ta ställning och motivera val av förpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Köpa läsk Länk till annan webbplats.

Ljuset brinner

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara vad som händer kemiskt när ett ljus brinner.

Ljuset brinner Länk till annan webbplats.

Torka våta handdukar

I den här uppgiften bedöms förmågan att formulera en hypotes och att planera en naturvetenskaplig undersökning.

Torka våta handdukar Länk till annan webbplats.

Vad händer under glasen?

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara syrets roll vid förbränning.

Vad händer under glasen? Länk till annan webbplats.

Vatten i glas

I den här uppgiften bedöms förmågan att tolka resultat och dra slutsatser utifrån en naturvetenskaplig undersökning.

Vatten i glas Länk till annan webbplats.

Växthuset

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att förklara varför det blir mindre koldioxid i luften vid fotosyntes.

Växthuset Länk till annan webbplats.

Årskurs 7–9

Plastdetektiven

Materialet Plastdetektiven fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Observera, sortera och beskriva
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera
 • Utvärdera och förbättra en undersökning

Plastdetektiven Länk till annan webbplats.

Kylpåsen

Materialet Kylpåsen fokuserar på följande aspekter av undersökande arbetssätt:

 • Observera, sortera och beskriva
 • Formulera hypoteser och förutsägelser
 • Planera en undersökning
 • Genomföra en undersökning
 • Tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • Dokumentera

Kylpåsen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Innehåll på denna sida