Bedömningsstöd i historia i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet historia i grundskolan.

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i historia i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven 1600-talet, Levnadsvillkor och Medeltiden i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också ett tidigare nationellt prov som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning.

Prov i historia i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i historia (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Enskilda uppgifter i årskurs 6 och 9

För dig som undervisar elever i årskurs 6 eller 9 finns flera enskilda uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. I häftet Lärarinformation som medföljer varje uppgift framgår det vilken del av kunskapskraven som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska utgå ifrån vid bedömningen. Till vissa uppgifter ingår olika typer av källmaterial.

Enskilda uppgifter i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Enskilda uppgifter i årskurs 9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 oktober 2021