Bedömningsstöd i religionskunskap i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet religionskunskap i grundskolan.

Planerat underhållsarbete 25-26 september
Bedömningsportalen är inte tillgänglig på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i religionskunskap i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Abrahamitiska religionerna, Etik och Livsfrågor i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också ett tidigare nationellt prov som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning.

Prov i religionskunskap i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i religionskunskap (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Hur ska man leva för att vara en god människa? – bedömningsstöd i årskurs 7–9

Hur ska man leva sitt liv för att vara en ”god” människa? Låt dina elever i årskurs 7–9 resonera och argumentera kring den frågan och andra moraliska dilemman i två bedömningsstöd i religionskunskap. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Hur ska man leva för att vara en god människa? (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019