Bedömningsstöd i religionskunskap i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet religionskunskap i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Religionskunskap

Bedömningsstödet består av delprov A1, A2, B1 och B2.

Religionskunskap Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Abrahamitiska religionerna

Eleverna ska analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Etik

Eleverna ska resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Livsfrågor

Eleverna ska reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Moraliska dilemman

Eleven använder ett antal bilder för att formulera några moraliska dilemman/frågeställningar. Eleven väljer sedan en av frågeställningarna att fördjupa resonemanget kring.

Moraliska dilemman Länk till annan webbplats.

Vad är en "god" människa?

Eleven använder ett antal bilder för att formulera några moraliska dilemman/frågeställningar. Eleven väljer sedan en av frågeställningarna att fördjupa resonemanget kring.

Vad är en "god" människa? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022