Bedömningsstöd i samhällskunskap i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet samhällskunskap i grundskolan.

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i samhällskunskap i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Ekonomi, Lag och rätt och Demokrati och politik i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också ett tidigare nationellt prov som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning.

Prov i samhällskunskap i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggning i samhällskunskap, steg 3 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Kunskapsområdet demokrati – bedömningsstöd i årskurs 7–9

Det finns tre bedömningsstöd som utgår ifrån konkreta uppgifter inom kunskapsområdet demokrati. Med stöd av bedömningsaspekterna kan du som lärare vara mer precis i sin återkoppling till eleven.

Bedömningsstöd i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 05 juli 2021

Innehåll på denna sida