Bedömningsstöd i samhällskunskap i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet samhällskunskap i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd samhällskunskap årskurs 6

Bedömningsstödet består av ett prov uppdelat i A1, A2, B1 och B2.

Demokrati och politik

Eleverna ska bland annat reflektera och analysera över vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Ekonomi

Eleverna ska reflektera och analysera över privatekonomi samt det offentligas ekonomi.

Lag och rätt

Eleverna ska bland annat reflektera och analysera över samhällets behov av lagstiftning samt kriminalitet.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Despotia

Eleven jämför ett fiktivt land med Sverige och förklara hur demokrati fungerar utifrån temana valsystem, beslutsmakt, medier och rättssamhälle.

Despotia Länk till annan webbplats.

Makt

Eleven ska identifiera aktörer i samhället som har stor respektive liten makt att påverka politiska beslut samt beskriva olika sätt att göra det på.

Makt Länk till annan webbplats.

Populärpartiet

I provet får eleven i uppgift att leda ett nytt parti med målet att komma in i riksdagen, och på sikt även ingå i regeringen.

Populärpartiet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022