Betygsstödjande bedömningsstöd i engelska

Här hittar du bedömningsstöd inför betygssättning i engelska för grundskolan.

Årskurs F-3

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det här diagnosmaterialet kan du som lärare använda under elevens första år i grundskolan. Materialet innehåller uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det nationella diagnosmaterialet syftar till att vara underlag och stöd för lärares kontinuerliga bedömning av elevers språkliga kompetens i engelska. Det ska kunna användas flexibelt under elevernas sex första år i skolan.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Nationellt diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9

Diagnosmaterialet i årskurs 7–9 består av uppgifter med fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 februari 2024

Innehåll på denna sida