Betygsstödjande bedömningsstöd i teknik

Här hittar du bedömningsstöd inför betygssättning i teknik för grundskolan.

Årskurs 4-6

Rörliga leksaker

Eleverna får tillverka och testa en enkel leksaksbåt. De undersöker uppbyggnad och funktion hos en enkel konstruktion, föreslår förbättringar och beskriver detta med hjälp av ord, begrepp och skisser.

Slagverksinstrument

Eleverna får använda och utveckla sina kunskaper om teknikutvecklingsarbetets olika faser; för att konstruera, testa och förbättra ett slagverksinstrument.

Teknik i vardagen

I materialet får eleverna fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur dessa har utvecklats över tid och utifrån olika behov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 februari 2024

Innehåll på denna sida