Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten bedömningsportalen

Skolverket står bakom e-tjänsten bedömningsportalen. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Tillgänglighet i bedömningsportalen

Delar av e-tjänsten bedömningsportalen har tillgänglighetsbrister på grund av att de bygger på äldre tekniska plattformar. Nya PDF-dokument som publiceras i den nuvarande lösningen är dock tillgänglighetsanpassade och en del material är synanpassat. Skolverket arbetar just nu med att ersätta bedömningsportalen med en ny lösningen för att tillhandahålla bedömningsstöd.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av bedömningsportalen

Om du inte kan ta del av innehåll i bedömningsportalen eller om du upptäcker en brist i tillgängligheten kan du meddela oss.

E-post: e-tjanster@skolverket.se
Telefonnummer: 08-527 332 00

Vi svarar normalt inom fem arbetsdagar. Längre svarstider kan förekomma beroende på aktuell belastning och på hur din fråga prioriteras.

Teknisk information om bedömningsportalen tillgänglighet

E-tjänsten bedömningsportalen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de begränsningar som beskrivs nedan.

Kända begränsningar i bedömningsportalen

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte.
  • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

DIGG har ansvar för tillsyn av digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 december 2020

Innehåll på denna sida