Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här.

Kursplaner för grundskolan

Underhållsarbete 24 april

Det går inte att nå e-tjänsten för kurs- och ämnesplaner mellan 08:00 och 18:00 lördagen 24 april. Detta på grund av ett planerat underhållsarbete.


Tidigare kursplaner