Från och med den 1 juli 2021 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här.

Kursplaner för grundskolan

Planerat underhållsarbete 23 januari

E-tjänsten för kurs- och ämnesplaner är inte tillgänglig lördag 23 januari mellan 08:00 och 18:00. Detta på grund av ett planerat servicefönster.


Tidigare kursplaner