Beställa och hantera prov i grundskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år.

Beställ nationella prov

Skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Beställningen ska göras digitalt och det är rektorn som ansvarar för att den görs i tid.

Beställningsbrev för läsåret 2018/2019 publiceras vecka 33. Sista beställningsdag är den 31 augusti 2018.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 3, 2017/2018PDF (pdf, 109 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 6, 2017/2018PDF (pdf, 109 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 9, 2017/2018PDF (pdf, 121 kB)

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid? Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 9 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 119 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Åtstramade regler för hanteringen av proven

Med anledning av den otillåtna spridning av nationella prov som förekom under våren 2017 har vi stramat åt reglerna.

  • Vi rekommenderar starkt att skolor (i årskurs 9) påbörjar genomförandet senast klockan 9.00 på provdagen. Det är också viktigt att skolan inte öppnar förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen.
  • Rektorn kan endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • Det är en rekommendation att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • Om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen efteråt.

Informera om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med elever och vårdnadshavare finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal vanliga invandrarspråk. 

Informationsbreven i årskurs 3 och 6 riktar sig främst till elevens vårdnadshavare och brevet i årskurs 9 riktar sig till eleven själv.

Informationsbrev om provet i årskurs 3

brev på svenskaPDF (pdf, 120 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 118 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på dariPDF (pdf, 124 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 67 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 80 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 94 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 121 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 115 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 123 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 97 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 271 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 6

brev på svenskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 116 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på dariPDF (pdf, 115 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 64 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 98 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 117 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 119 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 61 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 266 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 9

brev på svenskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på dariPDF (pdf, 153 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 101 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 100 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 156 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 156 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 421 kB)

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se