Skolverket

Ett konto på Instagram har publicerat bilder från de muntliga nationella proven i engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Vår bedömning är att proven fortfarande kan pröva de kunskaper som proven är tänkta att pröva. 

Mer om spridningen av de muntliga delproven

Beställa och hantera prov i grundskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns.

Beställ nationella prov

Skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Beställningen ska göras digitalt och det är rektorn som ansvarar för att den görs i tid.

Sista beställningsdag var den 31 augusti 2018.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 3, 2018/2019PDF (pdf, 122 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 6, 2018/2019PDF (pdf, 121 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 9, 2018/2019PDF (pdf, 131 kB)

Prov och bedömningsanvisningar skickas ut senare till skolor

Som ett led i våra insatser för att förhindra spridningen skickas proven ut senare än vanligt till skolorna från hösten 2018.

I årskurs 9 skickas bedömningsanvisningarna ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum. Bedömningsanvisningarna till proven i årskurs 3 och 6 samt delprov A i årskurs 9 distribueras vid samma tillfälle som övrigt provmaterial precis som vanligt. Bedömningsanvisningar ska dock öppnas efter att provet har genomförts, om ingenting annat anges i följebrevet.

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid? Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 6 och 9 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på förslutningen.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 90 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Åtstramade regler för hanteringen av proven

  • Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon. Vi rekommenderar starkt att skolor (i årskurs 9) påbörjar genomförandet klockan 9.00 på provdagen.
  • Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • Det är en rekommendation att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid. Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att provens förslutningar får öppnas dagen innan provets genomförande. Om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen efteråt.

Se checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Informera om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med elever och vårdnadshavare finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbreven i årskurs 3 och 6 riktar sig främst till elevens vårdnadshavare och brevet i årskurs 9 riktar sig till eleven själv.

Informationsbrev om provet i årskurs 3

brev på svenskaPDF (pdf, 120 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 118 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på dariPDF (pdf, 124 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 67 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 80 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 94 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 121 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 115 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 123 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 97 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 271 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 6

brev på svenskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 116 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på dariPDF (pdf, 115 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 64 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 98 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 117 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 119 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 61 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 266 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 9

brev på svenskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på dariPDF (pdf, 153 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 101 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 100 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 156 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 156 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 421 kB)

Senast uppdaterad 14 november 2018

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se