Gamla prov och exempeluppgifter i grundskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess i flera år, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov i årskurs 9

Engelska, på Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats

Matematik, på Stockholms universitets webbplatslänk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk, på Uppsala universitets webbplatslänk till annan webbplats

NO, på Umeå universitets webbplatslänk till annan webbplats

SO, på webbplatsen för nationella prov och bedömningsstöd i SO-ämnenlänk till annan webbplats

Geografi, i bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Stöd för bedömning i moderna språk

I moderna språk finns frivilliga prov som som lärare kan välja att använda. Exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut finns tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal.

Franska, i bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Spanska, i bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Tyska, i bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 08 april 2020