Sekretess på prov i grundskolan

Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för eleverna i förväg.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt.

17 kapitlet 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Öppnas i nytt fönster.

Återanvändningstid

Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår dels av omslaget till respektive prov, dels i tabellerna nedan.

Återanvändningstid för nationella prov i årskurs 3

Matematik och svenska/svenska som andraspråk

Provet som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2025

2021

30 juni 2024

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2022

2018

30 juni 2021
Svenska/svenska som andraspråk återanvänds ej

2017

30 juni 2020
Svenska/svenska som andraspråk återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

Återanvändningstid för nationella prov i årskurs 6

Engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

30 juni 2026

Engelska och Matematik genomfördes ej.

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2021

2017

Engelska: 30 juni 2020 (delprov C återanvänds ej)

Matematik och svenska: 30 juni 2020

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

2015

30 juni 2018

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvändningstid för nationella prov i årskurs 9

Engelska och matematik

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

30 juni 2023

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

2008

Återanvänds ej

2007

Återanvänds ej

2006

Återanvänds ej

2005

Återanvänds ej

2004

Återanvänds ej

2003

Återanvänds ej

2002

Återanvänds ej

2001

Återanvänds ej

2000

Återanvänds ej

1999

Återanvänds ej

1998

Återanvänds ej


Biologi, fysik, kemi

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

Återanvänds ej

2016

30 juni 2022

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej


Svenska och svenska som andraspråk

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

30 juni 2026

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

30 juni 2023

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

2008

Återanvänds ej


Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

30 juni 2023

2016

30 juni 2022

2015

30 juni 2021

2014

Historia, religionskunskap och samhällskunskap: 30 juni 2020

Geografi: Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men proven ska ändå bevaras i tre år.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra 2 Pdf, 423 kB.

Fristående skolor

I fristående skolor är nationella prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor. Huvudmannen för en fristående skola har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt 26 kapitlet 28 § i skollagen (2010:800).

26 kapitlet i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022