GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

El- och energiprogrammet

Examensmål

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets digitala infrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen.

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper.

Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt. Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna. Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorteknik 1a 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elektromekanik 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100

Kurser inom inriktningarna

Automation - 400p Studievägskod: EEAUT

Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100

Dator- och kommunikationsteknik - 400p Studievägskod: EEDAT

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Installationsteknik
Installationsteknik
KursPoäng
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursPoäng
Nätverksteknik 100

Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT

Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elkraftteknik 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Installationsteknik
Installationsteknik
KursPoäng
Elinstallationer 200
Kommunikationsnät 1 100

Energiteknik - 400p Studievägskod: EEENE

Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Automatiserade system
Automatiserade system
KursPoäng
Allmän automationsteknik 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Dator- och nätverksteknik 100
Datorsamordning och support 100
Digital kommunikationsteknik 100
Industriell informationsteknik 100
Multimediasystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Avhjälpande underhåll 2 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Underhåll – pumpteknik 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning 100
Underhåll – vibrationsteknik 100
Underhåll – hydraulik 100
Underhåll – mekatronik 100
Underhåll – pneumatik 100
Underhåll – produktionsmekanik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eldistributionsteknik
Eldistributionsteknik
KursPoäng
Belysningsnät 100
Högspänningsnät 100
Lågspänningsnät 100
Nät- och transformatorstationer 100
Nätunderhållsarbete i stadsnät 100
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät 100
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Låg- och högfrekvenskretsar 100
Mikrodatortillämpningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronikproduktion
Elektronikproduktion
KursPoäng
Elektronikproduktionsteknik 100
Provning och kontrollarbete 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektroniksystem – installation och underhåll
Elektroniksystem – installation och underhåll
KursPoäng
Bild- och ljudanläggningar 100
Kontorstekniksystem 100
Trådlösa radiosystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elkraftteknik 100
Antenn- och kabel-TV-teknik 100
Data- och medianät 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
KursPoäng
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elmotordrivsystem
Elmotordrivsystem
KursPoäng
Elmotordrivsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elmätteknik
Elmätteknik
KursPoäng
Elmätteknik 1 100
Elmätteknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eventteknik
Eventteknik
KursPoäng
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsautomation
Fastighetsautomation
KursPoäng
Fastighetsautomation 1 100
Fastighetsautomation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 1 100
Personlig försäljning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriautomation
Industriautomation
KursPoäng
Industriautomation 100
Robotteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Installationsteknik
Installationsteknik
KursPoäng
Belysningsteknik 100
Elinstallationer 200
Elmotorstyrning 100
Kommunikationsnät 1 100
Kommunikationsnät 2 100
Kommunikationsnät 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Järnvägsteknik
Järnvägsteknik
KursPoäng
Allmän järnvägsteknik 100
Elteknik 300
Signalteknik 300
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik
KursPoäng
Kraft- och värmeteknik 1 200
Kraft- och värmeteknik 2 200
Reservkraft 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik
KursPoäng
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Brandlarmssystem 100
CCTV-system 100
Inbrottslarmssystem 100
Passersystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem
KursPoäng
Marina elektroniksystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
KursPoäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursPoäng
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Nätverksteknik 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknologier 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Processautomation
Processautomation
KursPoäng
Processmätteknik 1 100
Processmätteknik 2 100
Processreglering 100
Processdatorsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Svets grund 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Support och servicearbete
Support och servicearbete
KursPoäng
Kundmottagning och reservdelshantering 100
Support och hemservice 100
Service och reparationsarbete 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 1 150
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik
KursPoäng
Vatten- och miljöteknik 200
Dricksvatten 100
Rening av förorenat vatten 100
Vattenreningens mikrobiologi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Vattenkraftteknik
Vattenkraftteknik
KursPoäng
Vattenkraftstationer 100
Drift, underhåll, säkerhet och miljö 200
Generatorer och transformatorer 100
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner 100
Kontrollanläggningar 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering
KursPoäng
Verktygs- och materialhantering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursPoäng
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

El- och energiprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.