GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Hantverksprogrammet

Examensmål

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller inom det valda hantverket.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i yrket.

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla samt att kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.

Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att eleverna får öva sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga att självständigt välja till exempel material och tekniker. Utbildningen ska också bidra till att eleverna får kännedom om det valda hantverksyrkets möjligheter på en internationell arbetsmarknad.

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets.

Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Hantverksprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom snickeribranschen.

Inriktningen florist ska ge kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt ge kunskaper om krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom floristyrket.

Inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist ska ge kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom frisörbranschen. Den kan även leda till arbete som barberare, hår- och makeupstylist eller arbete inom därtill kopplad fackhandel.

Inriktningen textil design ska ge kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom hantverksområdet. Inriktningen kan leda till arbete inom textilbranschen.

Inriktningen övriga hantverk ska ge kunskaper om och färdigheter i arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom den valda profilen. Inom inriktningen är ett stort antal hantverksyrken representerade, till exempel glasblåsare, guld- eller silversmed och tapetserare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det ska innefatta hantverksprocessens steg från idé till färdig produkt.

Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Hantverk – introduktion 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Tradition och utveckling 100

Kurser inom inriktningarna

Finsnickeri - 500p Studievägskod: HVFIN

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Finsnickeri 1 200
Finsnickeri 2 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

Florist - 500p Studievägskod: HVFLO

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Florist 1 200
Florist 2 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist - 300p Studievägskod: HVFRS

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Frisör 1 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

Textil design - 500p Studievägskod: HVTEX

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Textil design 1 200
Textil design 2 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

Övriga hantverk - 500p Studievägskod: HVXXX

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Hantverksteknik 1 200
Hantverksteknik 2 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Affärskommunikation
Affärskommunikation
KursPoäng
Affärskommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bild och form – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering
KursPoäng
Datoriserad mönsterhantering 1 100
Datoriserad mönsterhantering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursPoäng
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Formgivning
Formgivning
KursPoäng
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Formgivning 3 100
Fackteckning och design 100
Textil färg och form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring 100
Redovisning 1 100
Redovisning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 1 100
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Praktisk marknadsföring 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Barberare 2 200
Barberare 3 200
Barberare 4 200
Barberare 5 200
Barberare 6a 100
Barberare 6b 50
Finsnickeri 3 200
Finsnickeri 4 200
Finsnickeri 4 – specialisering 50
Finsnickeri 5 200
Finsnickeri 5 – specialisering 50
Finsnickeri 6a 100
Finsnickeri 6b 50
Florist 3 200
Florist 4 200
Florist 4 – specialisering 50
Florist 5 200
Florist 5 – specialisering 50
Florist 6a 100
Florist 6b 50
Frisör 2 200
Frisör 3 200
Frisör 4 200
Frisör 4 – specialisering 50
Frisör 5 200
Frisör 5 – specialisering 50
Frisör 6a 100
Frisör 6b 50
Hår- och makeupstylist 2 200
Hår- och makeupstylist 3 200
Hår- och makeupstylist 4 200
Hår- och makeupstylist 5 200
Textil design 3 200
Textil design 4 200
Textil design 4 – specialisering 50
Textil design 5 200
Textil design 5 – specialisering 50
Textil design 6a 100
Textil design 6b 50
Hantverksteknik 3 200
Hantverksteknik 4 200
Hantverksteknik 4 – specialisering 50
Hantverksteknik 5 200
Hantverksteknik 5 – specialisering 50
Hantverksteknik 6a 100
Hantverksteknik 6b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material 50
Miljö 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Historia 2b – kultur 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 1 100
Inköp 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Manuell mönsterkonstruktion
Manuell mönsterkonstruktion
KursPoäng
Mönsterkonstruktion 1 100
Mönsterkonstruktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a2 50
Samhällskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Service och bemötande 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Utställningsdesign
Utställningsdesign
KursPoäng
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Utställningsdesign 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap 1 100
Växtkunskap 2 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Hantverksprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.