GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Yrkesdansarutbildningen

Examensmål

Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande särskild yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Den är en elitutbildning. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som dansare vid nationella och internationella scener där klassisk balett eller modern nutida dans används på tekniskt avancerad och konstnärligt hög nivå.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i sceniskt framförande av dans. Det innebär daglig träning och att eleverna kontinuerligt ska förfina dansteknik, repetera koreografiskt material, lösa danstekniska och konstnärliga problem samt delta i sceniska produktioner.

Scenisk erfarenhet är en central yrkeskunskap. Därför ska utbildningen ge eleverna scenisk erfarenhet och kunskaper om scenkonstens olika yrkesroller och hur dessa samverkar i en produktion. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar, samarbeta och se sin roll som en del i en konstnärlig helhet. Det innebär också att utbildningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda de koder och konventioner som används inom det sceniska området. Det innefattar såväl historiska kunskaper om äldre traditioner som samtida kunskaper inom dansområdet.

Utvecklingen inom yrket kräver förmåga att dansa enligt både äldre och samtida repertoar samt att delta i konstnärliga processer med koreografer. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till interpretation och stilkänsla för olika typer av repertoar samt förmåga att improvisera, vara kreativa, initiativrika och problemlösande i medskapande konstnärliga processer. Koreografier kan bestå av solo-, par- eller gruppdanser, och de kan vara historiska eller samtida. Utbildningen ska därför ge eleverna förmåga att anpassa dansteknik och konstnärligt uttryck till olika sammanhang och koreografiska förhållningssätt samt utveckla elevernas förmåga att arbeta både solistiskt och i ensemble.

Utbildningen ska leda till att eleverna på en avancerad nivå utvecklar en hög dansteknisk kvalitet inom klassisk balett eller modern nutida dans. Det danstekniska området inom klassisk balett och modern nutida dans omfattar hela vidden av rörelser, stegkombinationer och rörelsekvaliteter som används inom yrkesområdet. Utbildningen ska utveckla elevernas danstekniska kvaliteter och konstnärliga uttryck i enlighet med både tradition och samtida utveckling. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla danstekniska och konstnärliga kunskaper enligt senaste forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningen ska ge eleverna förmåga att använda olika förhållningssätt till musik inom olika stilar och genrer, såväl historiska som samtida. Dans, konst och musik både speglar och deltar i skapandet av kulturella värderingar när det gäller exempelvis synen på kropp, genus och etnicitet, och eleverna ska ges förmåga att problematisera dessa när det gäller teknikträning, gestaltningsarbete och färdiga koreografier. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om hur konstnärliga uttrycksformer i olika sammanhang kan analyseras ur olika perspektiv. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett yrkesmässigt språkbruk.

Kraven på eget ansvar är höga inom yrket. Individuell problemlösande feedback och coachning som inriktas mot utvecklingsmöjligheter är viktiga metoder för att utbildningen ska ge eleverna förmåga att, på det sätt yrket kräver, utvärdera och reflektera över sin egen kunskapsutveckling när det gäller kroppskännedom, dansteknik, gestaltningsarbete och sceniskt arbete. Utbildningen ska även ge eleverna kunskaper om hur kompletterande träningsmetoder kan stärka kroppen samt om hur hälsa, ergonomi och livsstil påverkar kroppen. Att arbeta med kroppen som konstnärligt uttryck innebär även höga krav på att hantera stress. Utbildningen ska därför ge eleverna förmåga att använda olika metoder för mental träning.

I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att samverka med andra konstnärliga uttrycksformer och med kunskapsområden där konstnärliga uttryck har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia och språk. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om upphovsmäns och artisters rättigheter i digitala sammanhang.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska också ge en inblick i det scenkonstnärliga arbetets villkor.

 

Profiler

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler. Profilen klassisk balett kan leda till arbete som klassisk dansare. Profilen modern nutida dans kan leda till arbete som modern nutida dansare.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för yrket som dansare. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet ska utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i sceniska sammanhang.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare
KursPoäng
Dansträning för yrkesdansare 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Dansteori
Dansteori
KursPoäng
Dansteori 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Konstarterna och samhället 50
Kurser inom programgemensamma ämnet Musik
Musik
KursPoäng
Musik för yrkesdansare 50

Klassisk balett - 400p

Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare
KursPoäng
Klassisk balett 1a 200
Modern nutida dans 1b 200

Modern nutida dans - 400p

Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare
KursPoäng
Klassisk balett 1b 200
Modern nutida dans 1a 200

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansgestaltning för yrkesdansare
Dansgestaltning för yrkesdansare
KursPoäng
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett 100
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans 100
Pas de deux/partnering 100
Repertoar för yrkesdansare 100
Scenisk verksamhet för yrkesdansare 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare
KursPoäng
Dansteknik – breddning 100
Klassisk balett 2 200
Klassisk balett 3 200
Modern nutida dans 2 200
Modern nutida dans 3 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100

YXgy4_3