Felsida

Felmeddelande:

Skolform saknas eller är felaktig!

Lärlingsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.