KOMMANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2025
FR25gy1_1

Frisör- och stylistprogrammet

Examensmål

Frisör- och stylistprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom frisör- eller barberarbranschen alternativt inom hårstyling och makeupbranschen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att utföra behandlingar och styling inom yrkesområdena frisör, barberare eller hår- och makeupstylist. Inom yrkesutövandet är service, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska eleverna därför öva olika tekniker samt utveckla sin känsla för stil, färg och form. Dessutom ska eleverna utveckla färdigheter i att identifiera kunders behov, välja och hantera verktyg och tekniker, samt analysera och utvärdera resultatet. Eleverna ska utveckla ett kundinriktat bemötande utifrån ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska hur skönhetsideal kan påverka människors identitet, livsstil och välbefinnande. Dessutom ska det ge insikt i vilka konsekvenser hantering och val av produkter får för människor och miljö.

Kunskaper om kulturarv och traditioner leder till förståelse av yrkenas karaktär. Därför ska utbildningen ge eleverna kunskaper om yrkenas historia och utveckling genom tiderna. Utbildningen ska även ge eleverna kunskaper om yrkenas utbildningsvägar och karriärmöjligheter samt bidra till att eleverna får kännedom om yrkesområdenas internationella arbetsmarknad.

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk för att kommunicera och samverka med kunder, modeller, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig ett serviceinriktat förhållningssätt. De ska också lära sig att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla och att arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och andra föreskrifter.

Eget företagande är vanligt inom de yrkesområden som programmet utbildar för. Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande. Därtill ska utbildningen ge eleverna möjlighet att använda de digitala tekniker som förekommer inom yrkesområdet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Frisör- och stylistprogrammet har tre inriktningar.

Inriktningen barberare ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i att utföra behandlingar på både huvud- och ansiktshår, däribland hudnära rakning. Dessutom ska inriktningen ge kunskaper om produkter och material som förekommer inom barberarbranschen. Inriktningen kan leda till arbete som barberare.

Inriktningen frisör ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i att utföra klipp-, färg- och strukturförändrande behandlingar. Dessutom ska inriktningen ge kunskaper om produkter och material som förekommer inom frisörbranschen. Inriktningen kan leda till arbete som frisöraspirant.

Inriktningen hår- och makeupstylist ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i att lägga makeup och utföra hårstyling. Dessutom ska inriktningen ge kunskaper om produkter och material som förekommer inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom hår- och makeupbranschens fackhandel eller arbete som hårstylist och makeupartist.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier, till exempel på yrkeshögskola eller högskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det ska innefatta arbetsprocessens steg från idé till färdig produkt. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Gymnasiegemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 1a 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100

Programgemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Hårvård och salongskunskap
Hårvård och salongskunskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 200

Ämnen i inriktningarna och nivåer i dessa ämnen

Barberare - 800p Studievägskod: FRBAE

Barberare – fördjupning
Barberare – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Barberare – teknik
Barberare – teknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Frisör - 800p Studievägskod: FRFRR

Frisör – behandling
Frisör – behandling
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Frisör – teknik
Frisör – teknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Hår- och makeupstylist - 800p Studievägskod: FRHAM

Hår och makeup – fortsättning
Hår och makeup – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Hårstyling och makeupteknik
Hårstyling och makeupteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Barberare – fördjupning
Barberare – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 3 200
Nivå 4 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivå 1b 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap och företagande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Exponering
Exponering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Formgivning
Formgivning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Frisör – behandling
Frisör – behandling
NivåPoäng
Nivå 3 200
Nivå 4 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Frisör – fördjupning
Frisör – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel och hållbar utveckling
Handel och hållbar utveckling
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 1a2 50
Nivå 2a 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hår och makeup – fortsättning
Hår och makeup – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 3 200
Nivå 4 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hår och makeup – fördjupning
Hår och makeup – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp
Inköp
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Makt, normer och kön
Makt, normer och kön
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivå 1b 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 2a 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
NivåPoäng
Nivå 1a2 50
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Praktisk marknadsföring
Praktisk marknadsföring
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Redovisning
Redovisning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 1a2 50
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
NivåPoäng
Nivå 1 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad psykologi
Tillämpad psykologi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tävlingsidrott
Tävlingsidrott
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100

KOMMANDE VERSIONER

FR25gy1_1