Gamla prov och exempeluppgifter i gymnasieskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Stöd inför betygssättning i moderna språk, fysik, kemi och engelska

I moderna språk, fysik, kemi och engelska finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som du som lärare kan välja att använda. Det finns också exempel på hur uppgifterna i dessa material kan se ut, och de är tillgängliga för såväl lärare som elever.

Moderna språk

Fysik och kemi

Engelska

Senast uppdaterad 31 augusti 2022