Gamla prov och exempeluppgifter i gymnasieskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov

Engelska (gu.se) Länk till annan webbplats.

Matematik 1 (su.se) Länk till annan webbplats.

Matematik 2–4 (umu.se) Länk till annan webbplats.

Svenska och svenska som andraspråk 1 (uu.se) Länk till annan webbplats.

Svenska och svenska som andraspråk 3 (uu.se) Länk till annan webbplats.

Stöd för bedömning i moderna språk, fysik, kemi och engelska

I moderna språk, fysik, kemi och engelska finns prov som du som lärare kan välja att använda. Exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut finns tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal.

Moderna språk: franska, spanska och tyska

Fysik och kemi

Engelska

Senast uppdaterad 20 januari 2022