Gamla prov och exempeluppgifter i gymnasieskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov

Engelska (Göteborgs universitet) Länk till annan webbplats.

Matematik 1 (Stockholms universitet) Länk till annan webbplats.

Matematik 2–4 (Umeå universitet) Länk till annan webbplats.

Svenska och svenska som andraspråk 1 (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Svenska och svenska som andraspråk 3 (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Stöd inför betygssättning i moderna språk, fysik, kemi och engelska

I moderna språk, fysik, kemi och engelska finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som du som lärare kan välja att använda. Det finns också exempel på hur uppgifterna i dessa material kan se ut, och de är tillgängliga för såväl lärare som elever.

Moderna språk

Fysik och kemi

Engelska

Senast uppdaterad 11 maj 2022